Email Us

Tjänster efter försäljning

Vermont är alltid aktivt i eventuella problem efter försäljningen och tar vårt ansvar hela tiden. Förhandla med kunder och nå de bästa lösningarna.


Förfarande:


1. Återkoppling till försäljaren och ta bilder på de skadade objekten och lista allt till Vermont;


2. Vermont reagerar inom 24 timmar och tillhandahåller lösningar på 72 timmar;


3. Avtal uppnåtts efter diskussion, därefter produktionen börjar;


4. Produkter klara och Vermont hanterar leveransen till kundens hus.


Avsättning:


1. Vermont erbjuder livstid efter försäljning.


2. Vermont kommer inte att ansvara för problem som orsakas av force majeure.


3. Vermont ansvarar inte för skador orsakade av människan eller liknande problem.


4. Vermont har rätt till sluttolkning.

No. 6005, 6th floor Building B2, Jiangcun Business Center, Wenyi Road, Hangzhou China
sales@vermonhouse.com
0571-88174927